Bình Giữ Nhiệt Khắc Logo Công Ty Vietjet Air

239,000