Bình Giữ Nhiệt Khắc Logo Công Ty Tiger Beer

239,000